CO slijpbanken

Co-slijpen of coördinatenslijpen is een bewerking waarbij gaten in een werkstuk worden nabewerkt. De gebruikte slijpsteen heeft een diameter die kleiner is dan het te bewerken gat en die via de excentrische verstelbaarheid de maat van het gat bepaalt. De draaisnelheid van de slijpsteen is hoog, de ronddraaisnelheid van het excentrische deel is daarentegen beperkt. Door de op-en neergaande beweging van de slijpsteen zijn dus 3 bewegingen nodig om de bewerking uit te voeren.

Meestal wordt dit toegepast bij geharde, stalen onderdelen waarbij de toleranties van zowel de diameter als de plaats/vormtoleranties een hoge nauwkeurigheid vereisen

Zoals de benaming laat verstaan, gaat men bij het co-slijpen de bewerkingen uitvoeren t.o.v. een welbepaald nulpunt of referentievlakken. De ingestelde coördinaten zijn dan het center van het te bewerken gat. De ondermaat die via de voorbewerkingen (meestal door frezen en/of kotteren) wordt aangebracht, wordt tot het minimale beperkt daar voor het co-slijpen een grote afname niet mogelijk is.