Rondslijpen

RONDSLIJPEN

Assen, ringen en boringen slijpen wij nauwkeurig op maat, precies volgens tekening. Inwendig rondslijpen en het uit center slijpen van diverse afmetingen zijn ook mogelij

Rondslijpen is een veelgebruikte techniek om stukken nog een keer extra te bewerken dewelke voor klassiek draaiwerk te hard of te moeilijk zijn. Deze vorm van nabewerking zorgt voor een zeer hoge nauwkeurigheid tot op μ
0.005mm.

HAMOFA Metal Machining heeft jarenlange ervaring in het rondslijpen en met onze moderne CNC-machines kunnen wij
uw product uitermate precies afwerken!