Tappen en kotteren

TAPPEN EN KOTTEREN

Tappen is een verspanende bewerking waarbij schroefdraad wordt aangebracht in een gat. Een tap is een kruisvormig snijgereedschap dat kan tappen en bevindt zich in een denkbeeldige cilinder. Aan het uiteinde van het kruis, aan de omtrek, bevinden zich snijgroeven in de vorm van draad. Kotteren is een vorm van draaien waarbij het product stilstaat en het gereedschap draait. Het kottergereedschap is excentrisch bevestigd op een draaiende as, waardoor het een cirkelbeweging maakt met de beitel naar buiten. Er zijn twee verschillende manieren waarop gekotterd kan worden: het langskotterenen vlakkotteren. Bij langskotterenmaakt het gereedschap voortdurend dezelfde cirkelbeweging en draait hierdoor het gat steeds dieper uit. Dit zorgt voor een gelijke cirkel in het werkstuk met dezelfde diameter. Vlakkotterenis een techniek waarbij de beitel tijdens het draaien een steeds grotere cirkel maakt in het werkstuk waardoor de diameter van het gat tijdens het vlakkotterenvergroot.